Informacje o realizowanych projektach

Przedsiębiorstwo Grupa Aton z siedzibą w Gdańsku realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Grupa Aton Marcin Mazerewicz" w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (umowa POIR.03.04.00-22-0362/20-00).

Działanie ma na celu poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa w okolicznościach związanych z pandemią COVID-19

Planowane efekty: utrzymanie płynności finansowej oraz zachowanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Wartość projektu: 202.235,31 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 202.235,31 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 202.235,31 zł
Okres realizacji projektu: 1.08.2020 – 31.10.2020