Ochrona osób i mienia

Naszą działalność w branży ochrony osób i mienia rozpoczęliśmy w 2000 r. na podstawie koncesji MSWiA nr.L-1355/00.

Skuteczność działania zawdzięczamy niekonwencjonalnym metodom dozoru fizycznego, stale modernizowanemu systemowi zabezpieczenia technicznego, a także doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez nasz personel. Dzięki doświadczeniu nabytemu w trakcie wieloletniej pracy jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności u wszystkich kontrahentów.

Główne obszary działalności firmy to:

Biorąc powyższe pod uwagę w ramach naszych usług zapewniamy:

Zapraszamy do współpracy!

Ulgi na PFRON
w 2020 roku!

informujemy , że Zleceniodawcom, którzy zakupią usługi od naszej Firmy przysługuje obniżka płatności na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych!

czytaj więcej